Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Bioklocka

Kategori: 
elektricitet

 

Lyft av den över delen på klockan undersök hur den ser ut. Hur får klockan sin ström?

 

Två metallpinnar av olika material, koppar (Cu) och zink (Zn), sticker ner i vattnet. Zn löses i vattnet som Zn2+-joner och de kvarvarande elektronerna e- går över till Cu och vidare ut i vattnet. Där möter de t. ex. vätejoner H+ och bildar vätgas H2. 

 

Zn blir minuspol (anod) och Cu pluspol (katod) och en spänning U bildas mellan dom. Elektronerna bildar en elektrisk ström  som driver klockan.