Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Besman

Kategori: 
mekanik

 

Häng ett av föremålen på kroken och bestäm dess vikt.

 

Flytta handtaget fram och åter tills besmanen är i balans. Bestäm vikten genom att avläsa handtagets läge på skalan. Läget bestäms av hävstångslagen: 

 

Lagen säger att vrid-momentet T1= x1m1 moturs är lika med vridmomentet T2= x2m2 medurs.