Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Brachistochrone

Kategori: 
mekanik

 

Släpp ned två kulor samtidigt i de två rörändarna till höger. Vilken kula kommer först ut ur röret? Vilken kula har högst fart?

 

Kulan i det undre röret kommer fram först. Båda kulorna har vid mynningen samma fart. Tiden att rulla från A till B blir kortast om kurvan är en upp-och-nedvänd cykloid. Denna kurva kan beskrivas av en punkt på en cirkel som rullar: