Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Corioliseffekten

Kategori: 
mekanik

 

Fyll burken med vatten och rikta vattenstrålen mot skruven i mitten på skivan. Dra igång skivan så att den snurrar av sig självt. Vattenstrålen går nu snett framför burken!

 

Skivan rör sig långsammare nära mitten än vid kanten (svarta pilar). Vattenstrålen behåller dock sin ursprung-liga fart åt höger (nedre svart pil) och kommer således att avvika åt höger relativt skivan.

Corioliseffekten åstadkommer att vatten och vindar cirkulerar runt på jorden enligt bilden.