Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Dansande borste

Kategori: 
mekanik

 

Slå på strömbrytaren. Borsten dansar runt och sopar. Hur är är det möjligt att den rör sig?

 

Borsten vibrerar upp och ner när motorn snurrar. När borsten rör sig nedåt böjs håren åt sidan, se bilden. När borsten sedan rör sig uppåt snäpper håren tillbaka. En fastna-och-släpprörelse uppstår genom en variation mellan statisk friktion och rörelsefriktion. Håren överför borstens lodräta kraft till en vågrät rörelse.