Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Arkimedes princip

Kategori: 
vätskor

 

Kläm på flaskan med båda händerna. Ketchuppåsen sjunker!

Släpp greppet: påsen åker upp!

 

Arkimedes princip säger att det finns en lyftkraft på ett föremål som finns i en vätska. Lyftkraften är lika med vikten hos den vätska som föremålet trycker undan. 

 

När man trycker på flaskan trycks ketchup-påsen ihop. Påsens mindre volym betyder att den undantryckta vätskans vikt minskar. Enligt Arkimedes princip blir då lyftkraften mindre.